1900.565.615
02383.511.115

Thông báo


Kế hoạch gặp mặt và phỏng vấn ứng viên bác sĩ, KTV

BẢNG GIÁ CÔNG KHAI DỊCH VỤ BỆNH VIỆN 115 NGHỆ AN

BẢNG GIÁ CÔNG KHAI DỊCH VỤ BỆNH VIỆN 115 NGHỆ AN

TUYỂN DỤNG THÁNG 8/2018

Bệnh viện ĐK 115 Nghệ An cần tuyển dụng các vị trí sau:

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Hiện nay, Bệnh viện cần tuyển dụng một số vị trí sau:

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG ĐDV- NHS- KTV 2016

Để tuyển dụng các ĐDV vào làm việc tại Bệnh viện ĐK 115 năm 2016, Ban tổ chức kỳ thi tuyển sẽ đánh giá các thí sinh trên 03 lĩnh vưc: Trình độ chuyên môn ( cả lý thuyết & thực hành ), khả năng tin học và năng lực ứng xử qua 04 vòng thi :

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2016

Bệnh viện ĐK 115 Nghệ An trân trọng thông báo. Hiện nay, Bệnh viện cần tuyển dụng một số vị trí sau:

Trang   
1  2