1900.565.615
02383.511.115
- KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN - VẬT LÝ TRỊ LIỆU - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG, BỆNH VIỆN ĐA KHOA 115     - "NGÀY CHỦ NHẬT XANH"- VÌ MÔI TRƯỜNG BỆNH VIỆN XANH- SẠCH- ĐẸP     -     - BẢNG GIÁ CÔNG KHAI DỊCH VỤ BỆNH VIỆN 115 NGHỆ AN