0383.518.887
0383.511.115
- KHÁM VÀ PHẪU THUẬT MIỄN PHÍ VỀ DỊ TẬT TIẾT NIỆU- SINH DỤC CHO TRẺ EM     - THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG     - HỘI THẢO "MINI", NÉT MỚI TRONG ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KCB CỦA BỆNH VIỆN ĐK 115     - 3 công trình nghiên cứu đạt giải Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Nghệ An năm 2017    
Trang tin bộ y tế Sở y tế nghệ an Cổng thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An Tạp chí y dược