1900.565.615
02383.511.115

Các phòng ban

Ngày 24/2/2016

Bà Ngô Thị Hoa

Trưởng phòng Hành chính - Quản trị

1.  Tổ chức nhân sự:

- Tổng số: 22 CBNV, Trưởng phòng: Bà Ngô Thị Hoa

- Các bộ phận: Tổ Kỹ thuật- Công nghệ; Tổ Chống nhiễm khuẩn

2.  Nhiệm vụ chức năng:

-   Căn cứ vào kế hoạch của bệnh viện, lập kế hoạch công tác của phòng trình lãnh đạo duyệt và tổ chức thực hiện.

-    Lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các khoa - phòng theo kế hoạch đã duyệt để đảm bảo đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính.

-  Đảm bảo khâu hậu cần, phục vụ tiếp khách, các cuộc hội nghị của bệnh viện.

-  Tham gia kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng các trang thiết bị, tài sản của các khoa, phòng trong bệnh viện.

-  Quản lý nhà cửa kho tàng, thiết bị thông dụng, bảo vệ phương tiện vận tải của bệnh viện.

-  Thực hiện việc sửa chữa nhà cửa, duy tu, bảo dưỡng các trang thiết bị thông dụng, đảm bảo đầy đủ nước sạch, cung cấp đầy đủ điện nước và xử lý nước thải trong bệnh viện.

-   Đảm bảo hấp sấy, tiệt trùng các y dụng cụ, giạt là đảm bảo đồ vải

-   Bảo đảm vệ sinh ngoại cảnh (vườn hoa cây cảnh) hệ thống cống rãnh thông thoát trong bệnh viện và định kỳ kiểm tra chung toàn bệnh viện

-   Định kỳ tổng kết công tác  cung cấp, mua sắm vật liệu, vật tư trang thiết bị thông dụng, báo cáo Giám đốc bệnh viện.

-   Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư thông dụng để trình Ban Giám đốc duyệt, và tổ chức thực hiện, kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lý, có hiệu quả, chống lãng phí

3.  Kết quả hoạt động chính:

Dưới sự lãnh đạo của Chi ủy- Ban giám Đốc bệnh viện, phòng HCQT đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ mà Ban Giám Đốc giao phó.

Bệnh viện được tặng nhiều danh hiệu, và được người bệnh khen ngợi về sự khang trang, sạch đẹp có công lao đóng góp của phòng Hành chính Quản trị.

 

 

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC: