1900.565.615
02383.511.115

Các phòng ban

Ngày 23/2/2016

     Có thể nói rằng Phòng Kế hoạch Tổng hợp là một trong những phòng  nghiệp  vụ  quan   trọng nhất gắn liền với sự thăng trầm, phát triển của bệnh viện. Tiền thân phòng KHTH là 1 bộ phận lưu trữ hồ sơ và hướng dẫn khám sức khỏe nước ngoài trực thuộc phòng Hành chính Quản trị do cử nhân Trịnh Thị Ngọc Hà đảm nhiệm. Phòng được hình thành từ năm 2007, gồm 3 người, Trưởng phòng đầu tiên là Bác sỹ Đinh Xuân Hường, một Đại tá Quân y về nghỉ hưu, đảm nhiệm.Năm 2008 nhân lực phòng được bổ sung, sắp xếp, bố trí lại gồm 4 bộ phận. Bộ phận kiểm tra hồ sơ lưu trữ và báo cáo số liệu, Bộ phận đón tiếp bệnh nhân Bảo hiểm Y tế ban đầu kiêm hướng dẫn khám sức khỏe cho người lao động nước ngoài, Tổ công nghệ thông tin, Điều dưỡng Bệnh viện. Qua từng giai đoạn, phòng KHTH đã có những thay đổi về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ để đáp ứng nhu cầu phát triển của Bệnh viện. Cuối năm 2013 BS CKI Đinh Xuân Hường nghỉ, đầu năm 2014, BS CKII Vũ Ngọc được bổ nhiệm. Phòng được bổ sung nhân lực đông hơn với 23 CBNV. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng cũng rộng hơn, nặng nề hơn trên nhiều lĩnh vực: Kế hoạch, Tổ chức cán bộ, Văn thư lưu  trữ, Công  nghệ  thông  tin, Truyền thông,  Đón tiếp hướng dẫn người bệnh...

     Suốt 10 năm qua với chức năng và nhiệm vụ tham mưu cho HĐQT- Ban giám đốc Bệnh viện xây dựng kế hoạch phát triển toàn diện, đặc biệt là kế hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật. Đồng thời tổ chức, điều hoà, phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện. Phòng đã chủ động tham mưu cho HĐQT-Ban Giám đốc trong việc xác định và giao các chỉ tiêu kế hoạch cho các Khoa/Phòng (giường bệnh, số BN khám, điều trị nội trú, ngoại trú,…). Tập trung xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi và ban hành các văn bản liên quan đến công việc củng cố các thể chế, quy định trong quản lý, điều hành chuyên môn, quy chế thường trực, quy trình hội chẩn, quy trình phẫu thuật, quy trình hội họp sinh hoạt theo đúng quy chế của Bộ Y tế

     Trong công tác kế hoạch, Phòng đã thay đổi được phương pháp làm việc khoa Về công tác quản lý, giám sát thực hiện quy chế chuyên môn, Phòng cũng đã có nhiều cố gắng. Phòng đã xây dựng các danh mục kỹ thuật, hoàn tất thủ tục để được cấp phép hoạt động khám chữa bệnh và các lĩnh vực mới được triển khai tại bệnh viện. Thiết lập hệ thống giám sát và hỗ trợ các khoa/phòng trong việc thực hiện Quy chế chuyên môn theo đúng quy định. Tổ chức giám sát, kiểm tra, đôn đốc và đề xuất giải pháp khắc phục những thiếu sót, hạn chế trong việc thực hiện Quy chế chuyên môn tại các khoa/phòng. Trực tiếp giải quyết và hỗ trợ các khoa, phòng, người bệnh về các khiếu nại, thắc mắc, các thủ tục, quy định về chuyên môn theo đúng quy định.

     Việc quảng bá hình ảnh của bệnh viện đến với cộng đồng, với công chúng ngày càng thường xuyên, đa dạng, phong phú và hiệu quả hơn.

     Có thể nói, qua 10 năm hoạt động, Phòng KHTH đã có những đóng góp tích cực trong sự phát triển chung cả về lượng và chất của Bệnh viện. Đã thay đổi được lề lối làm việc theo hướng chuyên nghiệp hóa, đã chỉnh sửa, bổ sung được các quy chế điều hành, các quy trình chuyên môn sát với thực tế và đúng với quy định của Bộ Y tế đề ra, đã điều phối được các hoạt động chuyên môn theo kế hoạch. Đặc biệt, phòng đã giúp cho HĐQT- BGĐ giải quyết các phát sinh, vướng mắc trong quá trình hoạt động chuyên môn một cách chủ động, linh hoạt, hiệu quả.

     Trong bối cảnh hội nhập và phát triển, việc áp dụng những thành tựu khoa học tiên tiến trong công tác chuyên môn và quản lý Y tế là tất yếu. Phòng Kế hoạch Tổng hợp cũng phát triển theo xu hướng đó, quyết tâm phấn đấu trở thành phòng tham mưu đắc lực cho HĐQT- BGĐ về các hoạt động của bệnh viện, xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật, áp dụng công nghệ thông tin trong thống kê báo cáo, quản lý hồ sơ bệnh án tiến tới sử dụng bệnh án điện tử. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh theo 84 tiêu chí quản lý chất lượng bệnh viện do Bộ Y tế đề ra.

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC: