1900.565.615
02383.511.115

Thông báo

Ngày 17/4/2014

 

Ngày 05/4/2014, Bệnh viện ĐK 115  đã tổ chức Hội nghị cán bộ công nhân viên chức năm 2014 nhằm lấy ý kiến của CBNV về việc xây dựng bệnh viện phát triển, đồng thời, đây là dịp HĐQT, BGĐ bệnh viện lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của CBNV về nghĩa vụ và quyền lợi của mình đối với đơn vị.

Những năm qua, cán bộ công nhân viên Bệnh viện ĐK 115 đã luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, phát huy nội lực, khắc phục mọi khó khăn, cố gắng vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao...Các phong trào thi đua thực hiện có hiệu quả như phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao... Đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, nhân viên bệnh viện ngày càng ổn định. Thực hiện nghiêm túc các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Bộ máy quản lý của bệnh viện có nhiều đổi mới, từng bước đưa bệnh viện ngày càng phát triển, tạo niềm tin cho bệnh nhân đến khám và điều trị.

Trong năm 2014, phát huy những mặt đã đạt được của năm 2013, bệnh viện tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị; xây dựng các đoàn thể vững mạnh, xuất sắc; chú trọng chăm lo đời sống cho cán bộ, công nhân viên chức lao động đảm bảo thu nhập ổn định, yên tâm công tác xây dựng bệnh viện ngày càng phát triển…

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận, góp ý kiến để xây dựng bệnh viện. Những ý kiến tâm huyết về cải cách thủ tục hành chính như bổ sung làm mới sơ đồ bệnh viện, bảng chỉ dẫn chi tiết, bố trí lại các phòng khám và các phòng dịch vụ theo quy trình một chiều; kê đơn thuốc trên máy tính; xây dựng phần mềm bệnh viện tiện ích hơn và tập huấn cho tất cả nhân viên... Ngoài ra, CBNV cũng có những kiến nghị về thái độ phục vụ bệnh nhân, hay các hình thức tăng cường quảng bá, giới thiệu bệnh viện.

Một trong những vấn đề mà người lao động rất quan tâm là cácquyền lợi và nghĩa vụ  của CBNV, bao gồm lương, chế độ ngày nghỉ,  phụ cấp...

Tại buổi Hội nghị, CBNV đã được đại diện HĐQT công khai về lộ trình tăng lương  BHXH, chế độ nghỉ phép... Từ tháng 3/2014, Bệnh viện đã có nhiều cố gắng trong việc nâng cao thu nhập, đảm bảo cuộc sống cho CBNV, đặc biệt là đội ngũ điều dưỡng, kỹ thuật viên, hộ lý... Bệnh viện đã tăng lương thực nhận, đồng thời tăng lương BHXH cho CBNV. Ngoài ra, Bệnh viện đang xây dựng lộ trình nâng lương, quy chế khen thưởng, kỷ luật, trong đó nêu rõ tiêu chí được nâng lương, thời hạn nâng lương và các trường hợp lên lương trước thời hạn hay trì hoãn nâng lương.

Bệnh viện cũng thực hiện đầy đủ các chế độ ngày nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết.

Hội nghị đã đạt được mục đích là HĐQT nghe được tâm tư, nguyện vọng của người lao động để cả hai tìm đến một tiếng nói chung nhằm xây dựng cơ quan đơn vị cùng phát triển.

 

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC: