1900.565.615
02383.511.115

Các khoa khám bệnh

Ngày 20/6/2016

DS CK I Bùi Ngọc Sỹ

Trưởng khoa Dược

     Khoa được tách ra năm 2013 từ khoa Dược - Xét nghiệm. Thời kỳ mới thành lập bệnh viện khoa chủyếu làm công tác cấp phát thuốc men, y dụng cụ. Mặc dầu có nhiều khó khăn nhưng khoa đảm bảo tốt công tác phục vụ bệnh nhân. Trước yêu cầu phục vụ bệnh nhân ngày càng tăng và cùng với sự đi lên của Bệnh viện, Khoa càng ngày càng phát triển. Nhân lực, vật tư trang thiết bị... cả về số lượng.Khoa đã làm tốt công tác tham mưu cho Giám đốc về việc thực hiện các quy chế chuyên môn về dược trong toàn bệnh viện, hỗ trợ tốt cho việc cung cấp thuốc men, y dụng cụ và các phương tiện phục vụ cho công tác điều trị cấp cứu trong các năm, không để sai sót chuyên môn, kho tàng đảm bảo tốt. Hiện nay, khoa Dược đang từng bước củng cố theo hướng dẫn của Thông tư 22/2011/TT-BYT ban hành ngày 10 tháng 6 năm 2011 quy định về tổ chức và hoạt động của khoa Dược bệnh viện. Hoạt động dược lâm sàng bệnh viện ngày càng được nâng cao, thường xuyên cập nhật thông tin về thuốc cho bác sĩ và hướng dẫn điều dưỡng viên, KTV chăm sóc cho bệnh nhân.

  Khoa Dược hiện tại phục vụ ở 3 bộ phận: Kho chính, nhà thuốc, cấp phát thuốc BHYT. Đơn vị hầu hết là nữ giới nên thường xuyên có người nghỉ sinh, nghỉ trực nên hoạt động rất khó khăn.

     Mười năm qua, Khoa Dược đã luôn hoàn thành nhiệm vụ cung ứng đủ thuốc, y dụng cụ, vật tư tiêu hao, hóa chất, thuốc sát trùng cho Bệnh viện. Ngoài ra, khoa còn góp phần đào tạo hàng trăm học sinh cho các trường y dược. Mỗi năm pha chế khoảng 8000 lít cồn, các dung dịch thuốc chữa bệnh, thuốc sát khuẩn phục vụ khám chữa bệnh và phẫu thuật bệnh nhân trong bệnh viện.

     Tinh thần phục vụ của cán bộ nhân viên trong khoa Dược rất tích cực chu đáo, chia nhau làm việc 24/24 giờ không kể thứ 7 chủ nhật hay ngày lễ. Khoa ít để xảy ra sai sót trong cung ứng, quản lý, bảo quản,cấp phát thuốc phục vụ người bệnh. Tinh thần thái độ niềm nở, tận tình, chu đáo. Nội bộ đoàn kết nhất trí, trên dưới một lòng, thực hiện tốt chủ trương của bệnh viện và của ngành Ytế.

     Nhiệm vụ của khoa Dược

1.   Lập kế hoạch, cung ứng thuốc bảo đảm đủ số lượng, chất lượng cho nhu cầu điều trị và thử nghiệm lâm sàng nhằm đáp ứng yêu cầu chẩn đoán, điều trị

2.   Quản lý, theo dõi việc nhập thuốc, cấp phát thuốc cho nhu cầu điều trị và các nhu cầu đột xuất khác khi có yêu cầu.

3.   Đầu mối tổ chức, triển khai   hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị.

4.  Bảo quản thuốc theo đúng nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc” - GSP.

5.   Quản lý, theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn về dược tại các khoa trong bệnh viện.

6.   Nghiên cứu khoa học và đào tạo; là cơ sở thực hành của các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học về dược.

7.   Phối hợp với khoa cận lâm sàng và lâm sàng theo dõi, kiểm tra, đánh giá, giám sát việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý đặc biệt là sử dụng kháng sinh và theo dõi tình hình kháng kháng sinh trong bệnh viện.

8.   Tham gia hội chẩn khi được   yêu  cầu.

9.   Quản lý hoạt động của Nhà thuốc bệnh viện theo đúng quy định.

10.   Thực hiện nhiệm vụ cung ứng, theo dõi, quản lý, giám sát, kiểm tra, báo cáo về vật tư y tế tiêu hao (bông, băng,cồn, gạc).

 

 

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC: