1900.565.615
02383.511.115

Thông báo

Ngày 24/11/2016

 

Để tuyển dụng các ĐDV vào làm việc tại Bệnh viện ĐK115 năm 2016, Ban tổ chức đợt thi tuyển sẽ đánh giá các thí sinh trên 03 lĩnh vưc: Trình độ chuyên môn (cả lý thuyết & thực hành ), khả năng tin học  và năng lực ứng xử qua 04 vòng thi :

 

* Vòng 1: Thi lý thuyết .    8h30’ ngày 02/12/2016

* Vòng 2 : Thi thực hành.  Cả ngày 03/12/2016.

Bệnh viện sẽ lấy điểm từ cao xuống thấp cho đến đủ số lượng dự kiến. Số thí sinh đủ điều kiện này sẽ tiếp tục tham gia 2 vòng tiếp theo ( vòng 3 và 4 ) vào ngày 10/12/2016

* Vòng 3: Thi tin học. Nếu đạt điểm tin học, thí sinh sẽ được tiếp tục thi vòng 4

* Vòng 4: Phỏng vấn trực tiếp & ứng xử .

Nếu thí sinh đạt cả 4 vòng này HĐQT-BGĐ BVĐK115 sẽ nhận & ký hợp chính thức vào làm việc tại Bệnh viện trong năm 2016.

Chi tiết các yêu cầu và hướng dẫn ôn tập về chuyên môn, về thực hành cũng như phần thi ứng xử được đăng tải tại:

Tài  liệu tuyển dụng  

 

 

 

 

 

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC: