1900.565.615
02383.511.115

Thông báo

Ngày 30/7/2019

 

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH GẶP MẶT VÀ PHỎNG VẤN ỨNG VIÊN BÁC SĨ, KTV 

 

Nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động trong thời gian tới, Bệnh viện ĐK 115 Nghệ An có kế hoạch tuyển dụng 23 bác sĩ ở tất cả các chuyên ngành. 16h ngày 31/7, Bệnh viện sẽ chốt hạn tiếp nhận hồ sơ ứng viên sau 2 tháng đăng thông báo tuyển dụng.

Ngày 8/8/2019, từ 8h 30 phút đến 11h30, Hội đồng Tuyển dụng tổ chức gặp mặt và phỏng vấn ứng viên trực tiếp tại Bệnh viện.

Chi tiết, mời các ứng viên theo dõi trong Thông báo dưới đây:

  

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC: