Khoa Dược được thành lập cùng với sự ra đời của Bệnh viện Đa khoa 115, qua nhiều năm hoạt động và phát triển, khoa Dược đã hoàn thành tốt vai trò bảo đảm cung ứng thuốc, phục vụ kịp thời cho công tác điều trị, đồng thời đảm bảo công tác quản lý xuất nhập thuốc theo đúng quy định hiện hành.

Trong những năm gần đây, khoa Dược còn từng bước đưa hoạt động thông tin thuốc trở thành một trong các hoạt động thường quy của khoa nhằm cung cấp những thông tin về thuốc một cách chính xác, hỗ trợ cho công tác điều trị của bác sĩ cũng như hướng dẫn sử dụng thuốc cho bệnh nhân.

  • Lập kế hoạch cung cấp và bảo đảm số lượng, chất lượng thuốc theo đúng tiêu chuẩn các loại thuốc thông thường và thuốc chuyên khoa.
  • Thực hiện đấu thầu mua thuốc.
  • Bảo quản thuốc đúng tiêu chuẩn trước khi được sử dụng.
  • Kiểm tra theo dõi việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lí trong toàn bệnh viện.
  • Thông tin và tư vấn sử dụng thuốc. Tham mưu với Ban giám đốc về các vấn đề liên quan đến thuốc và điều trị bằng thuốc. (Thông qua hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị).
  • Theo dõi phản ứng có hại của thuốc (ADR).
  • Tham gia công tác nghiên cứu khoa học.