• Khám bệnh nội trú: Từ thứ 2 – thứ 7: 7h00 – 16h00 (Chủ nhật: 7h00 -11h00)
  • Điều trị nội trú: Tất cả các ngày trong tuần
  • Vận chuyển cấp cứu và Trực cấp cứu: 24/7